Missie (bestaansreden)

Sinds seizoen 1972 - 1973 leidt VC Apollo Koekelare jongens en meisjes uit de regio op tot volwaardige volleybalspel(st)ers. Tijdens de opleiding wordt er rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling op zowel fysiek, motoriek als sociaal vlak. Via de jongste jeugdreeksen werken we via een continue doorstroming naar de seniorenploegen. Het doel is om de volleybalspel(st)ers op een zo hoog mogelijk niveau te laten genieten van de volleybalsport.

Visie (hoe?)

We willen iedereen zoveel mogelijk train- en speelgelegenheid bieden. Daarbij behouden we een goede balans tussen het sociale en sportieve aspect. Door zoveel ploegen als nodig te vormen met spelers van een gelijkaardig niveau en leeftijdscategorie kan zowel aangetreden worden in de regionale als provinciale reeksen.

Onze waarden

Onze club is aangesloten bij Volley Vlaanderen en onderschrijft daardoor ook alle ethische waarden van de federatie. Alle privacyregels worden dan ook gevolgd. Bij aansluiting bij de club gaan de leden akkoord met ons ethisch charter dat ook op de website te vinden is.

Als Aanspreekpersoon Integriteit (API) kan iedereen terecht bij Siska Missiaen (api@vcapollo.be). Er zal op een vertrouwelijke en confidentiële manier gepast gereageerd worden. We tolereren als club absoluut geen pestgedrag, intolerantie of grensoverschrijdend gedrag.

Onze communicatie gebeurt via Spond waarlangs alle dagelijkse info zal doorstromen naar de leden. De algemene waarden kunnen door de trainers verder worden uitgewerkt via concrete afspraken.

Ethisch charter

 • We spelen volleybal met goesting maar sportiviteit moet primeren. We motiveren elkaar om ons beste volleybal te spelen. Geen agressief taalgebruik.
 • We vragen respect: dit zowel voor elkaar, voor de tegenstanders, de supporters als voor de aangeduide scheidsrechters.
 • Fair-play en sportiviteit
 • We vragen respect voor de accommodatie: voor terreinen, netten, ballen, kleedkamers, douches en al het andere door de club ter beschikking gesteld materiaal.
 • We respecteren de privacyregels en nemen geen foto’s of filmbeelden zonder toestemming.

Gedragsregels voor SPELERS

 • Samen zijn we sterk. Elke schakel in de keten is belangrijk. Dus ook jij.
 • Wees stipt, minstens 5 min voor de activiteit begint speelklaar op het terrein.
 • Help mee terreinen opstellen en opruimen, dit is geen taak voor de trainer alleen.
 • Volg de dagelijkse info op Spond en reageer waar nodig is in verband met trainingen en wedstrijden.
 • Begroet trainer, medespeelsters en bezoekers. Fair-play staat bovenaan.
 • Positieve opmerkingen zijn een stimulans om beter te doen. Motiveer! Blijf sportief tegenover je medespeler & tegenstanders.

Naar ouders toe

 • Moedig iedere speler aan ook als uw kind niet op het terrein staat.
 • Wees positief met respect naar eigen spelers en tegenstanders.
 • Steun het bestuur en trainers met positieve input.
 • Steek waar mogelijk is een handje toe. Veel handen maken licht werk. Laat het niet over aan de anderen.
 • Mogelijke problemen proberen we op een discrete manier op te lossen. Stapel geen frustraties op maar probeer ze met de personen in kwestie uit te praten.
 • In laatste instantie is er ook onze vertrouwenspersoon (api@vcapollo.be) waarbij je altijd kunt aankloppen.